Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Gelecek kuşaklara bozulmamış bir doğa, tertemiz bir çevre ve sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğundadır. Bu anlayışla, çevreyi korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, tüketimde savurganlıktan kaçınmak ve diğer tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmak insanlık görevimizdir.